BETA

Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US da
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-proxy-resolve-failure-firewall
en-US
If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that { -brand-short-name } is permitted to access the web.
da
Hvis din computer eller dit netværk er beskyttet af en firewall eller proxy, så kontrollér, om { -brand-short-name } har tilladelse til at tilgå nettet i firewallen eller proxyens indstillinger.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.